Міністерство освіти і науки України
Луцький Національний Технічний Університет

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор ЛДТУ
З.В.Герасимчук
4 квітня 2006 року

Інструкції користування мультимедійною аудиторією

    Порядок подання заявок на використання мультимедійної аудиторії в навчальному процесі:
  1. на постійне використання протягом семестру (планове замовлення);
  2. на проведення окремих занять (разове замовлення).

У випадку планового завантаження викладач повинен до початку формування розкладу занять на поточний семестр подати до навчального відділу підписану директором ЦТДН – Герасимчуком О.О. заявку.

Заявка, яка пишеться у довільній формі на ім`я начальника навчального відділу – Онофрійчук І.Є., повинна містити обгрунтування доцільності проведення занять в мультимедійній аудиторії (ауд.36) з зазначенням навчальної дисципліни та навчальних груп.

Для підписання заявки викладач надає в ЦТДН копію робочої програми з дисципліни та усі матеріали (в електронному варіанті), які він планує демонструвати під час занять. Матеріали подаються на зовнішніх носіях (CD, DVD, Flash памяті).

У разі своєчасного надання підписаної заявrи до навчального відділу завантаження аудиторії планується за встановленим в Університеті порядком.

    У випадку, коли у викладача виникає потреба в проведенні окремих занять в мультимедійній аудиторії під час навчального семестру, викладач повинен зробити наступні кроки:
  1. Вияснити чи завантажена мультимедійна аудиторія за розкладом, який розміщений на сайті ЦТДН або в інженера мультимедійної аудиторії.
  2. Якщо мультимедійна аудиторія не завантажена за розкладом, викладач надає усі необхідні матеріали та заявку (процедуру подачі заявки дивись вище).

Примітка. Неможливо планувати заняття в мультимедійній аудиторії для потоків більше ніж 150 чоловік.